U bevindt zich hier: Home | Volwassenen Harderwijk

Harderwijk

Welkom bij volwassenenopleidingen MBO, bedrijfstrainingen en cursussen van Landstede in Harderwijk. Hier vindt u al het actuele Landstede aanbod in Harderwijk.

 



Volwassenen

Alfabetisering

De cursus Alfabetisering wordt door StartCollege (onderdeel van Landstede Groep) uitgevoerd.

Lees verder

Basiskennis Calculatie (BKC)®

Lees verder

Basiskennis Loonadministratie (BKL)®

Lees verder

Cursus voor analfabeten (maatwerk)

Deze cursus is bestemd voor anderstaligen van 18 jaar en ouder, die (beter) Nederlands willen leren lezen en schrijven. Na deze cursus kunt u ook deelnemen aan het programma voor het inburgeringsexamen NT2

Lees verder

Dienstverlening profielZorg & Welzijn (niveau 2)

Wilt u op een praktische manier kinderen, volwassenen of ouderen helpen die ondersteuning nodig hebben? Als Dienstverlener met het profiel Helpende Zorg & Welzijn ondersteunt u hen bij hun verzorging, doet u taken in het huishouden of helpt u mee bij het organiseren van activiteiten. Vaak werkt u daarbij samen met collega’s.

Lees verder

Elementair Boekhouden

Lees verder

Maatschappelijke Zorg (niveau 3)

Als medewerker maatschappelijke zorg werkt u met mensen die leven met een beperking en/of psychosociale problematiek: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Lees verder

Maatschappelijke Zorg (niveau 4)

U werkt met mensen die leven met een beperking en/of psychosociale problematiek: jonge en volwassen mensen en ouderen.

Lees verder

Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)

Als verpleegkundige bent u verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van verpleegkundige zorg. U organiseert en coördineert de zorg rondom de individuele zorgvrager.

Lees verder

Moderne Bedrijfsadministratie (Financieel administrateur, MBA)

Lees verder

Nederlands als Tweede Taal

U bent niet in Nederland geboren en u wilt de Nederlandse taal leren? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden om beter Nederlands te leren.

Lees verder

Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg

Als Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg geeft u leiding aan een groep jongeren. U werkt in een open of gesloten instelling waar jongeren tijdelijk wonen omdat het bijvoorbeeld thuis niet goed gaat.

Lees verder

Personeel, Organisatie & Communicatie (POC)

Lees verder

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)®

Lees verder

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)®

Lees verder

Verzorgende IG (niveau 3)

Als verzorgende in de individuele gezondheidszorg heeft u een interessant, afwisselend en boeiend beroep.

Lees verder

Bedrijven & Instellingen

CNC op het lijf geschreven

Maatwerk Inzicht en verdieping in verspanen en CNC programmeren

Lees verder

Effectief vergaderen

Effectief vergaderen helpt u bij het doelmatig omgaan met uw tijd onder hoge werkdruk. Deze training biedt u inzicht in communicatiepatronen, vergadertechnieken, tijdsbewaking en besluitvorming. Deze kennis draagt bij aan een structureler verloop van een vergadering of overleg.

Lees verder

Elementair Boekhouden (EB)

Deze opleiding, die wordt gegeven in Harderwijk en Zwolle, is bestemd voor personen die een theoretische kennis van boekhouden willen hebben, met daaraan gekoppeld een landelijk erkend diploma. U wordt opgeleid voor het examen Elementair Boekhouden, onderdeel van het koepeldiploma Financial assistant, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Lees verder

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - GVP

Deze opleiding biedt een verdieping in de ouderenzorg en is gericht op de cliënt met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek.

Lees verder

In company taaltraject Nederlands

Heeft u medewerkers die ondersteuning op het gebied van hun spreekvaardigheid Nederlands kunnen gebruiken? Taal is de basis van de bedrijfscommunicatie. Goede communicatie verhoogt de productiviteit! Het in company taaltraject combineert taalessen met herhaling en een vaste regelmaat aan begeleidingsmomenten. Zo houdt u als werkgever de regie en biedt u uw medewerkers een constant impuls om uit te blinken en te excelleren.

Lees verder

Kennistraining Psychiatrie / Gerontopsychiatrie

Het doel van de cursus is actualiseren van de kennis m.b.t. allerhande psychiatrische en gerontopsychiatrische stoornissen en de wijze van omgang bij de desbetreffende doelgroepen cliënten.

Lees verder

Meer kans in de techniek met de Techniek Intro

In de huidige tijd is om- en herscholing van groot belang. Het aantal vacatures in de technische sector groeit nog steeds. Omscholen naar een technisch beroep is dan ook een waardevolle investering. Heeft u of uw cliënt affiniteit met de techniek? Trekt elektrotechniek of de installatietechniek aan? Of misschien de metaal? De technische sector is breed. Na de tweedaagse Techniek Intro wordt duidelijk welke richting past en hoe het leer- werktraject er uit kan zien.

Lees verder

Omgaan met de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking in relatie tot psychogeriatrische stoornissen

De training heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bekwaamheid van medewerkers ten aanzien van diverse verouderingsprocessen waarbij psychogeriatrische en psychiatrische stoornissen zich kunnen voordoen.

Lees verder

Omgaan met onbegrepen gedrag /gedragsproblemen bij de psychogeriatrische cliënt.

Deze training biedt u kennis, inspiratie, hulpmiddelen en vaardigheden om meer inzicht in het gedrag van de dementerende cliënt te krijgen en het omgaan daarmee te verbeteren.

Lees verder

Op weg naar zelforganiserende / zelfsturende teams

Het zorgaanbod in Nederland is drastisch aan het veranderen. Door grote bezuinigingen en een veranderende visie op ouder worden en zorg verlenen zijn alle instellingen in Nederland genoodzaakt om de zorg anders te organiseren. Het gevolg van deze veranderingen is veelal dat het management meer op afstand komt en dat de verantwoordelijkheid laag in de organisatie komt. Dit heeft voor de medewerkers op de werkvloer veel consequenties.

Lees verder

Timemanagement voor de zelfstandig ondernemer 'Grip op je leven'

Je hebt genoeg van het gerace tegen de klok. je wilt af van die constante tijdsdruk. Je wilt het gevoel hebben dat je voor de feiten uitloopt in plaats van er hijgend achteraan te hollen. Of je wilt gewoon eens zonder schuldgevoel iets leuks doen. Dat kan, maar het gaat niet vanzelf! In dit onderdeel van de training Temimanagement leer je je tijd zo in te delen dat je optimaal profiteert van de voordelen die het freelancen biedt, zonder in de valkuilen te trappen.

Lees verder

Training Excel op maat voor bedrijven

Maatwerk cursus Excel voor bedrijven en instellingen, van beginnersniveau tot en met expert. Deze cursus vindt plaats in Harderwijk, of indien gewenst in company, voor groepen of als privéles!

Lees verder

Vraaggericht werken in de extramurale setting

“Hoe geven we binnen de extramurale zorgverlening vraaggericht werken t.a.v. onze cliënten vorm en wat is daar voor nodig?”

Lees verder

Gemeentes & Instanties

Indiceren huishoudelijke hulp WMO

Het doel van deze scholing is medewerkers binnen de gemeenten te informeren over het indiceren van huishoudelijke hulp als onderdeel van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Lees verder

Indiceren Hulp bij het huishouden

Het doel van de scholing is dat Wmo consulenten binnen de gemeente zelf de voorziening hulp bij het huishouden indiceren. Deze scholing is gericht op het ontwikkelen van professionele kennis en vaardigheden. De mogelijkheden en beperkingen van de indicatiesteller komen aan de orde.

Lees verder

Indiceren voor zorgloket medewerkers

De inhoud van deze training richt zich op het aanreiken van kennis en vaardigheden om de functie van zorgloketmedewerker adequaat te kunnen uitvoeren. Het gaat niet alleen om inhoudelijke kennis van het indicatie-proces, maar ook om het aanleren van attitudes teneinde klantgericht te kunnen handelen.

Lees verder