U bevindt zich hier: Home | Volwassenen Harderwijk

Harderwijk

Welkom bij volwassenenopleidingen MBO, bedrijfstrainingen en cursussen van Landstede in Harderwijk. Hier vindt u al het actuele Landstede aanbod in Harderwijk.

 Volwassenen

academie voor Zelfstandigheid

De academie voor Zelfstandigheid (avZ) is een landelijk concept dat nu door StartCollege (onderdeel van Landstede Groep) wordt uitgevoerd.

Lees verder

Alfabetisering

De cursus Alfabetisering wordt door StartCollege (onderdeel van Landstede Groep) uitgevoerd.

Lees verder

Basiskennis Calculatie (BKC)®

Voor iedereen die stappen wil zetten in de financieel-administratieve richting en daarbij kennis van calculatie nodig heeft. Met deze opleiding heeft u de mogelijkheid tot het behalen van een landelijk erkend diploma. U wordt opgeleid voor het examen Basiskennis Calculatie®, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle. Voor zelfstandige ondernemers en zzp-ers kan deze opleiding een aanzienlijke bijdrage bieden in de bedrijfsvoering.

Lees verder

Basiskennis Loonadministratie (BKL)®

Voor personen die de praktische, uitvoerende werkzaamheden binnen de afdeling Loonadministratie willen gaan uitvoeren. U komt alles te weten over de arbeidsovereenkomst, loonheffing, CAO’s en administratieve verplichtingen van de werkgever of werknemer. U wordt opgeleid voor het diploma Basiskennis Loonadministratie®, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk.

Lees verder

Basisvaardigheden Computergebruik

Wilt u leren werken met de computer? Vraag naar de mogelijkheden in uw gemeente.

Lees verder

Bedrijfshulpverlener (BHV)

U wordt opgeleid voor het landelijk erkende certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV). Deze training is ontwikkeld op basis van de competenties zoals deze zijn vastgesteld door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Deze training vindt plaats in Harderwijk of Zwolle.

Lees verder

Bedrijfshulpverlener (BHV) Herhalingstraining

BHV-ers moeten elk jaar deel nemen aan de herhalingstraining om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren. Met het behalen van een BHV-diploma voldoet u niet alleen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw collega’s en/of medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze trainingen vinden plaats in Harderwijk en Zwolle, of als groep bij u op locatie indien gewenst.

Lees verder

Cursus voor analfabeten (maatwerk)

Deze cursus is bestemd voor anderstaligen van 18 jaar en ouder, die (beter) Nederlands willen leren lezen en schrijven. Na deze cursus kunt u ook deelnemen aan het programma voor het inburgeringsexamen NT2

Lees verder

Dienstverlening profielZorg & Welzijn (niveau 2)

Wilt u op een praktische manier kinderen, volwassenen of ouderen helpen die ondersteuning nodig hebben? Als Dienstverlener met het profiel Helpende Zorg & Welzijn ondersteunt u hen bij hun verzorging, doet u taken in het huishouden of helpt u mee bij het organiseren van activiteiten. Vaak werkt u daarbij samen met collega’s.

Lees verder

Elementair Boekhouden

U wordt opgeleid voor het examen Elementair Boekhouden, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle.

Lees verder

Maatschappelijke Zorg (niveau 3)

Als medewerker maatschappelijke zorg werkt u met mensen die leven met een beperking en/of psychosociale problematiek: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Lees verder

Maatschappelijke Zorg (niveau 4)

U werkt met mensen die leven met een beperking en/of psychosociale problematiek: jonge en volwassen mensen en ouderen.

Lees verder

Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)

Als verpleegkundige bent u verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van verpleegkundige zorg. U organiseert en coördineert de zorg rondom de individuele zorgvrager.

Lees verder

Medische Kennis en Terminologie

In de gezondheidszorg en de verzekeringsbranche worden vaak medische termen gebruikt. Deze medische termen zijn essentieel in de communicatie tussen medische professionals, een term omschrijft precies een medische toestand, ook internationaal. Om te kunnen samenwerken met medische professionals is het van belang dat u deze termen beheerst in woord en geschrift. U wordt opgeleid voor het diploma Medische Kennis en Terminologie, afgegeven door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. In deze erkende cursus leert u de belangrijkste begrippen in de medische wereld kennen waarmee u terecht kunt in een groot aantal functies.

Lees verder

Moderne Bedrijfsadministratie (Financieel administrateur, MBA)

Voor als u door wilt groeien naar een kaderfunctie op bedrijfsadministratief gebied. MBA is de voorloper van de SPD-diploma (hbo). U wordt opgeleid voor het diploma Moderne Bedrijfsadministratie, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle.

Lees verder

Nederlands

Een cursus Nederlands met extra aandacht voor taalverzorging en taalvaardigheden. Voor volwassenen die hun taalniveau naar niveau 2F en 3F willen brengen

Lees verder

Nederlands als Tweede Taal

U bent niet in Nederland geboren en u wilt de Nederlandse taal leren? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden om beter Nederlands te leren.

Lees verder

Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg

Als Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg geeft u leiding aan een groep jongeren. U werkt in een open of gesloten instelling waar jongeren tijdelijk wonen omdat het bijvoorbeeld thuis niet goed gaat.

Lees verder

Personeel, Organisatie & Communicatie (POC)

Voor medewerkers personeelszaken is er altijd werk. Het hele jaar door worden er P&O- of HR-medewerkers gevraagd. Genoeg kans op een baan dus! Deze opleiding Personeel, Organisatie & Communicatie vindt plaats in Harderwijk.

Lees verder

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)®

Voor personen die een grondige kennis willen verkrijgen op financieel en administratief gebied. De opleiding Praktijkdiploma Boekhouden® richt zich op functies waarbij boekhoudkundig en bedrijfseconomisch inzicht in de organisatie van belang is. U wordt steeds meer een professional in de financiële administratie en wordt opgeleid voor het examen Praktijkdiploma Boekhouden®, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle.

Lees verder

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)®

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie® is bestemd voor personen die zelfstandig een loonadministratie willen gaan voeren. Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen m.b.t. de administratie en de rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. Het kennen van verschillende gespreksvormen bijvoorbeeld of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. U wordt opgeleid voor het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)®, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk.

Lees verder

Rekenen

Een cursus rekenen voor volwassenen vanaf 18 jaar, die hun rekenvaardigheid op niveau 2F en 3F willen verbeteren

Lees verder

Verzorgende IG (niveau 3)

Als verzorgende in de individuele gezondheidszorg heeft u een interessant, afwisselend en boeiend beroep.

Lees verder

Bedrijven & Instellingen

Chinees voor bedrijven

Heeft uw bedrijf zakelijke contacten met China? Gaan medewerkers naar China op bedrijvenbezoek of om daar voor langere tijd te werken? Landstede Training, Opleiding & Advies kan voor de medewerkers van uw bedrijf een taaltraining organiseren, bij ons op locatie of bij u in company. Het doel van deze training is om deelnemers kennis te laten maken met de Chinese taal en de Chinese cultuur.

Lees verder

Basis leerlijn Verspanen / CNC-vaardigheden

Deze leerlijn bestaat uit 3 fases en een optionele opfrismodule voor Tekening lezen, meten en kwaliteitszorg. Iedere fase kan op maat aangepast worden naar wens opdrachtgever.

Lees verder

Basiskennis Calculatie (BKC)®

Voor iedereen die stappen wil zetten in de financieel-administratieve richting en daarbij kennis van calculatie nodig heeft. Met deze opleiding heeft u de mogelijkheid tot het behalen van een landelijk erkend diploma. U wordt opgeleid voor het examen Basiskennis Calculatie®, onderdeel van het koepeldiploma Financial assistant, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle. Voor zelfstandige ondernemers en zzp-ers kan deze opleiding een aanzienlijke bijdrage bieden in de bedrijfsvoering.

Lees verder

Basiskennis Loonadministratie (BKL)®

Voor personen die de praktische, uitvoerende werkzaamheden binnen de afdeling Loonadministratie willen gaan uitvoeren. U komt alles te weten over de arbeidsovereenkomst, loonheffing, CAO’s en administratieve verplichtingen van de werkgever of werknemer. U wordt opgeleid voor het diploma Basiskennis Loonadministratie®, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle.

Lees verder

Bedrijfshulpverlener (BHV)

U wordt opgeleid voor het landelijk erkende certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV). Deze training is ontwikkeld op basis van de competenties zoals deze zijn vastgesteld door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Deze training vindt plaats in Harderwijk of Zwolle.

Lees verder

Bedrijfshulpverlener Herhalingstraining (BHV)

BHV-ers moeten elk jaar deel nemen aan de herhalingstraining BHV om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren. Met het behalen van een BHV-diploma voldoet u niet alleen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw collega’s en/of medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze training vindt plaats in Harderwijk of Zwolle.

Lees verder

Begeleiding ouder wordende cliënten

Medewerkers worden o.a. geconfronteerd met nieuwe eisen ten aanzien van het zichtbaar maken en verantwoorden van de eigen professionaliteit, wetgevingen, en een veranderende vaak complexere dan wel intensievere zorg en/of vraag naar begeleiding.

Lees verder

CNC op het lijf geschreven

Maatwerk Inzicht en verdieping in verspanen en CNC programmeren

Lees verder

Coachende vaardigheden voor leidinggevenden in de thuiszorg en buurtzorg

Binnen de thuis- en buurtzorg worden teams geacht steeds zelfstandiger te werken met steeds minder middelen. Bovendien spelen werkdruk, bezuinigingen en toenemende zorgzwaarte een grote rol. Dat vraagt naast een grotere mate van zelfsturing tussen de teamleden onderling waar het de samenwerking betreft ook een inspirerende, motiverende en effectieve wijze van coaching door de leidinggevende. Daarbij ligt de focus op hoe medewerkers tools aan te bieden om zichzelf te ontplooien en op grond van de benodigde competenties die van belang zijn binnen de extramurale zorgverlening zich zoveel mogelijk zelfstandig te ontwikkelen.

Lees verder

Coaching in de zorg

Afhankelijk van de desbetreffende branche waarbinnen de medewerker werkzaam is, biedt dit coachingstraject een inhoudelijk op uw werksituatie en individuele omstandigheden toegesneden coaching. Het doel hierbij is op korte termijn uw persoonlijk functioneren binnen uw functie effectiever te maken en uw werksatisfactie te vergroten.

Lees verder

Coaching -time management -stress en werkdruk

Landstede Training, Opleiding & Advies biedt aan leidinggevenden, medewerkers werkzaam binnen de zorgsector, gemeenten en andere organisaties, diverse coachingstrajecten aan. Het doel is de effectiviteit van het persoonlijk functioneren in relatie tot de doelstelling van de organisatie en de daarmee samenhangende functieuitoefening te verbeteren.

Lees verder

Coördinatie van zorg

De training heeft als doel de positionering en taakuitoefening van de medewerkers te versterken om op deze wijze de kwaliteit van het professionele gedrag, zowel naar elkaar als naar overige betrokkenen, rondom de zorg van de bewoner te verbeteren. Deze training is bestemd voor verzorgenden (IG).

Lees verder

Correct Zakelijk Nederlands

Hoe zat het ook alweer met de ‘d’s’ en de ‘t’s’? En was het nu pannekoek of pannenkoek? In drie sessies weet u weer precies hoe het zit. U kunt uw zakelijke correspondentie straks weer door een ringetje halen! Deze training vindt plaats in Harderwijk of bij u in company.

Lees verder

Durven doen en zo je doel bereiken

Iets constructief ter sprake brengen is voor veel medewerkers lastig. In een steeds groter wordende organisatie en in een veranderende maatschappij wordt dat wel steeds meer verlangd van medewerkers. Het doel van deze training is dat medewerkers durven om een belang te behartigen op een gepaste wijze.

Lees verder

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - EVV

De post mbo-opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - EVV is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg-en verzorgingshuizen, zorgconcerns, thuiszorg en andere organisaties waar verzorgenden een verantwoordelijke functie bekleden.

Lees verder

Effectief vergaderen

Effectief vergaderen helpt u bij het doelmatig omgaan met uw tijd onder hoge werkdruk. Deze training biedt u inzicht in communicatiepatronen, vergadertechnieken, tijdsbewaking en besluitvorming. Deze kennis draagt bij aan een structureler verloop van een vergadering of overleg.

Lees verder

Elementair Boekhouden (EB)

Deze opleiding, die wordt gegeven in Harderwijk en Zwolle, is bestemd voor personen die een theoretische kennis van boekhouden willen hebben, met daaraan gekoppeld een landelijk erkend diploma. U wordt opgeleid voor het examen Elementair Boekhouden, onderdeel van het koepeldiploma Financial assistant, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Lees verder

Festo-trainingen: Mechatronica, Hydrauliek, Pneumatiek, Electrotechniek en PLC-techniek

U kunt bij ons terecht voor basiscursussen pneumatiek, hydrauliek, mechatronica, elektrotechniek en PLC-techniek. Maar ook voor in-company trainingen op maat. Het gaat om technische vakgebieden die sterk aan verandering onderhevig zijn. Het is belangrijk dat uw kennis hierover up-to-date blijft. Door de samenwerking met Festo Didactic beschikken wij continu over de nieuwste apparatuur en kennis om mee te werken en te leren. De trainingen vinden plaats in Harderwijk.

Lees verder

Functioneren en beoordelen

Als leidinggevende of begeleider leert u op een effectieve manier om functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken te voeren. Met daarbij behorend Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).

Lees verder

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - GVP

Deze opleiding biedt een verdieping in de ouderenzorg en is gericht op de cliënt met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek.

Lees verder

Grenzen stellen; grenzen bewaken, o.a. t.a.v. seksuele intimidatie

Een training voor zorgverleners in de thuiszorg.

Lees verder

Het zorgplan: problemen, doelen en acties

Om te komen tot een optimaal gebruik van het zorgplan/zorgdossier worden medewerkers getraind in: het formuleren van zorgproblemen, zorgdoelen en formuleren van daarmee samenhangende zorgactiviteiten conform daarvoor geldende richtlijnen en criteria. de uitkomsten van bovenstaande te registeren in het zorgdossier op grond van de daarvoor geldende richtlijnen. protocol zorgdossier wie wat en hoe.

Lees verder

In company taaltraject Nederlands

Heeft u medewerkers die ondersteuning op het gebied van hun spreekvaardigheid Nederlands kunnen gebruiken? Taal is de basis van de bedrijfscommunicatie. Goede communicatie verhoogt de productiviteit! Het in company taaltraject combineert taalessen met herhaling en een vaste regelmaat aan begeleidingsmomenten. Zo houdt u als werkgever de regie en biedt u uw medewerkers een constant impuls om uit te blinken en te excelleren.

Lees verder

Inleiding in psychopathologie

Uw medewerkers leren de hedendaagse inzichten en overwegingen ten aanzien van de behandeling, begeleiding en zorgverlening binnen de psychiatrie vertalen naar hun praktijksituatie.

Lees verder

Kennis hebben van de psychogeriatrie en omgaan met de psychogeriatrische cliënt.

In deze training komen de diverse psychogeriatrische ziektebeelden aan de orde met alle gevolgen van dien met betrekking tot het psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren van de cliënt. Op een praktische wijze wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen dit niet alleen voor de desbetreffende cliënt heeft, maar ook voor de familieleden en andere betrokkenen.

Lees verder

Kennistraining Psychiatrie / Gerontopsychiatrie

Het doel van de cursus is actualiseren van de kennis m.b.t. allerhande psychiatrische en gerontopsychiatrische stoornissen en de wijze van omgang bij de desbetreffende doelgroepen cliënten.

Lees verder

Klantgericht en klantvriendelijke handelen

Doel van deze training is een bijdrage te leveren aan het vergroten van het klantgerichte en klantvriendelijke gedrag van uw medewerkers. Het accent ligt hierbij op klantgericht en klantvriendelijk denken en handelen en het ontwikkelen van bijbehorende vaardigheden (win-win principe).

Lees verder

Kleinschalig wonen met daarin de rol als woonbegeleider

Doel van deze training is een bijdrage te leveren aan het vergroten van het klantgericht en klantvriendelijk gedrag van medewerkers. Het accent ligt hierbij op klantgericht en klantvriendelijk denken en handelen en het ontwikkelen van bijbehorende vaardigheden (win-win principe).

Lees verder

Kwaliteit door teamwerk

Een goed functionerend team verbetert voortdurend de kwaliteit. Dit verhoogt de productie, vermindert de kosten en bevordert de sfeer en persoonlijke betrokkenheid.

Lees verder

Medicijnen verstrekken

De deelnemers krijgen binnen deze scholing inzicht, kennis en vaardigheid aangeboden om op een verantwoorde, professionele wijze de zorg rondom het toedienen van medicijnen te kunnen uitvoeren bij de client. De beleidskaders van de organisatie zijn daarbij bepalend.

Lees verder

Meer kans in de techniek met de Techniek Intro

In de huidige tijd is om- en herscholing van groot belang. Het aantal vacatures in de technische sector groeit nog steeds. Omscholen naar een technisch beroep is dan ook een waardevolle investering. Heeft u of uw cliënt affiniteit met de techniek? Trekt elektrotechniek of de installatietechniek aan? Of misschien de metaal? De technische sector is breed. Na de tweedaagse Techniek Intro wordt duidelijk welke richting past en hoe het leer- werktraject er uit kan zien.

Lees verder

Metaprofiel analyse (MPA)

De Metaprofiel analyse is een instrument dat u kan helpen bij onder andere: • Coaching • Samenwerking- en communicatieproblemen binnen teams • Selectie en werving

Lees verder

Moderne Bedrijfsadministratie (Financieel administrateur, MBA)

Voor als u door wilt groeien naar een kaderfunctie op bedrijfsadministratief gebied. MBA is de voorloper van de SPD-diploma (hbo). U wordt opgeleid voor het diploma Moderne Bedrijfsadministratie, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle.

Lees verder

Omgaan met (sub)agressie

De deelnemer verwerft kennis en inzicht in het omgaan met agressie en subagressief gedrag en weet hiervan op een adequate manier gebruik te maken in de beroepspraktijk.

Lees verder

Omgaan met bewoners met probleemgedrag

Doelstelling van deze cursus is het verkrijgen van kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van de omgang met probleemgedrag bij bewoners in woon-zorgcentra.

Lees verder

Omgaan met de gerontopsychiatrische en psychogeriatrische cliënt

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke kennis m.b.t. de psychopathologie en in het bijzonder de interactieve vaardigheden ten aanzien van de psychogeriatrische en gerontopsychiatrische cliënt.

Lees verder

Omgaan met de gerontopsychiatrische en psychogeriatrische cliënt

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke kennis m.b.t. de psychopathologie en in het bijzonder de interactieve vaardigheden ten aanzien van de gerontopsychiatrische en psychiatriche cliënt.

Lees verder

Omgaan met de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking in relatie tot psychogeriatrische stoornissen

De training heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bekwaamheid van medewerkers ten aanzien van diverse verouderingsprocessen waarbij psychogeriatrische en psychiatrische stoornissen zich kunnen voordoen.

Lees verder

Omgaan met Gerontopsychiatrische bewoners

Doelstelling van deze training is het ontwikkelen van gemeenschappelijke kennis m.b.t. de psychopathologie en in het bijzonder interactieve vaardigheden ten aanzien van de gerontopsychiatrische bewoner.

Lees verder

Omgaan met onbegrepen gedrag /gedragsproblemen bij de psychogeriatrische cliënt.

Deze training biedt u kennis, inspiratie, hulpmiddelen en vaardigheden om meer inzicht in het gedrag van de dementerende cliënt te krijgen en het omgaan daarmee te verbeteren.

Lees verder

Omgaan met oudere psychiatrische patiënten

Medewerkers ontwikkelen meer specifieke beroepsvaardigheden, die bijdragen aan het geven van een professioneel antwoord op de zorgvragen van de oudere “psychiatrische” bewoner en zijn problematiek.

Lees verder

Op weg naar zelforganiserende / zelfsturende teams

Het zorgaanbod in Nederland is drastisch aan het veranderen. Door grote bezuinigingen en een veranderende visie op ouder worden en zorg verlenen zijn alle instellingen in Nederland genoodzaakt om de zorg anders te organiseren. Het gevolg van deze veranderingen is veelal dat het management meer op afstand komt en dat de verantwoordelijkheid laag in de organisatie komt. Dit heeft voor de medewerkers op de werkvloer veel consequenties.

Lees verder

Opstellen afdelingsbeleidsplan

Steeds meer leidinggevenden krijgen te maken met het opstellen van een afdelingsbeleidsplan. Voor velen is het schrijven van een beleidsplan op afdelingsniveau een nieuw fenomeen. In deze training wordt een praktische handreiking geboden om een afdelingsbeleidsplan te maken.

Lees verder

Personeel, Organisatie & Communicatie (POC)

Voor medewerkers personeelszaken is er altijd werk. Het hele jaar door worden er P&O- of HR-medewerkers gevraagd. Genoeg kans op een baan dus! Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk.

Lees verder

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)®

Voor personen die een grondige kennis willen verkrijgen op financieel en administratief gebied. De opleiding Praktijkdiploma Boekhouden® richt zich op functies waarbij boekhoudkundig en bedrijfseconomisch inzicht in de organisatie van belang is. U wordt steeds meer een professional in de financiële administratie en wordt opgeleid voor het examen Praktijkdiploma Boekhouden®, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk en Zwolle.

Lees verder

Praktijkdiploma Loonadministratie (met POC) (PDL)®

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie® is bestemd voor personen die zelfstandig een loonadministratie willen gaan voeren. Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen m.b.t. de administratie en rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel. Het kennen van verschillende gespreksvormen of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. U wordt opgeleid voor het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)®, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze opleiding vindt plaats in Harderwijk.

Lees verder

Projectmatig werken

In (gezondheids)instellingen ren organisaties ontstaat steeds meer de tendens om doelgericht, doelmatig en flexibel activiteiten te ontplooien die er op gericht zijn nieuwe ontwikkelingen in te voeren en daarmee de kwaliteit van de hulp-/dienstverlening te verbeteren. Eenduidige projectmanagementaanpak geeft een beter inzicht in de mate waarin het mogelijk is deze drie oogmerken tegelijkertijd te realiseren.

Lees verder

Psychiatrie/Gerontopsychiatrie

Het doel van de cursus is actualiseren van kennis m.b.t. psychiatrische stoornissen en de wijze van omgang bij diverse doelgroepen cliënten.

Lees verder

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen

Gegeven de huidige en toekomstige instroom van een nieuwe doelgroep ouderen, waarbij psychiatrische stoornissen in toenemende mate zich zullen voordoen, is het van belang de medewerkers, verzorgenden IG, verpleegkundigen niveau 4 en waar gewenst helpenden niveau 2, actuele kennis aan te bieden op het gebied van de ouderenpsychiatrie. Uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van zorg, de benadering en omgang naar de cliënt en de daarmee samenhangende samenwerking te verbeteren.

Lees verder

Psychiatrische stoornissen bij cliënten met een verstandelijke beperking

Deze cursus biedt kennis en inzicht welke psychiatrische stoornissen er kunnen voorkomen bij uw cliënten.

Lees verder

Psychiatrische stoornissen bij verstandelijk beperkten

Lees verder

Psychopathologie

Het doel van de cursus is het actualiseren van het kennis- en omgangsniveau van de medewerker op het gebied van de psychiatrische kennis van de langdurig psychiatrische bewoner.

Lees verder

Revit Architecture (BIM)

Deze basistraining heeft tot doel mensen vertrouwd te maken met het gebruik van het softwareproduct Revit Architecture van Autodesk. Revit wordt ingezet voor de opkomst van BIM (Building Information Modeling). Het programma genereert prachtige fotorealistische presentaties van zowel interieurs als exterieurs van woningen en gebouwen. Bouwdelen worden niet getekend maar gemodelleerd in een 3D omgeving. De technische tekeningen worden uit dit model gegenereerd tot gemaatvoerde precisietekeningen.

Lees verder

Samenwerken en communicatie

Deze training is bedoeld om de effectiviteit van het persoonlijk gedrag (het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) met betrekking tot samenwerking en communicatie te vergroten.

Lees verder

Somatische ziektebeelden bij cliënten in de ouderenzorg

De deelnemers kunnen de cliënt op een professionele manier ondersteunen bij ziekten, stoornissen en beperkingen om zodoende het welzijn, kwaliteit van leven en het behouden van de eigen regie optimaal te ondersteunen.

Lees verder

Stress en burnout

De volledige naam van deze training is ‘Het hanteren van stress en burnout’.

Lees verder

Taal op Maat voor Bedrijven

Maatwerk Taaltraining van beginnersniveau tot en met gevorderd. Deze trainingen vinden plaats bij u op locatie of bij Landstede Harderwijk. Uit ervaring is gebleken dat er bij bedrijven behoefte is aan (privé) taallessen die een heel specifieke leervraag beantwoorden. Vaak is deze verbonden aan iemands functie en aan de branche waarin gewerkt wordt.

Lees verder

Teambuilding

Deze training heeft tot doel binnen een relatief korte tijd het team stevige prikkels te geven waardoor er een grotere mate van effectief samenwerken gaat ontstaan.

Lees verder

Teambuilding

Programma’s voor teambuilding worden door ons ontwikkeld aan de hand van uw concrete vragen. Samen zoeken wij met u naar de beste aanpak. De aanleiding voor de vraag naar een teambuildingsprogramma kan namelijk sterk verschillen.

Lees verder

Teameffectiviteit

De medewerkers van uw team hebben het gevoel dat ze de greep op de hoeveelheid werkzaamheden kwijt beginnen te raken. Men heeft het idee dat men achter de feiten aanloopt en dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de taakuitvoering.

Lees verder

Techno Practicumdag

Verbeter uw advies aan de technische sector! Spreekt u veel met zakelijke relaties van technische bedrijven? Het vakjargon is vaak geen probleem. Maar weet u echt wat bijvoorbeeld het verschil is tussen MIG/TIG lassen? Heeft u wel eens een laspistool vastgehouden? Een pijp gebogen of een PLC van dichtbij kunnen bekijken? De Techno Practicumdag vindt plaats in Harderwijk.

Lees verder

Timemanagement voor de zelfstandig ondernemer 'Grip op je leven'

Je hebt genoeg van het gerace tegen de klok. je wilt af van die constante tijdsdruk. Je wilt het gevoel hebben dat je voor de feiten uitloopt in plaats van er hijgend achteraan te hollen. Of je wilt gewoon eens zonder schuldgevoel iets leuks doen. Dat kan, maar het gaat niet vanzelf! In dit onderdeel van de training Temimanagement leer je je tijd zo in te delen dat je optimaal profiteert van de voordelen die het freelancen biedt, zonder in de valkuilen te trappen.

Lees verder

Training Excel Basis Plus Zakelijk voor bedrijven

Tijdens de cursus Excel Basis Plus maakt u in een paar dagdelen kennis met de meest voorkomende toepassingen van Excel. Medewerkers van de afdeling financiën, (loon)administratie en planning gingen u voor! Deze training wordt gegeven in Harderwijk of bij u op de locatie (in company), voor groepen of als privéles!

Lees verder

Training Excel Gevorderden / Expert Zakelijk voor bedrijven

Voor mensen die een gedegen kennis van de mogelijkheden van het computerprogramma Excel hebben en in een zakelijke omgeving beter of meer gebruik willen gaan maken van Excel. Tijdens deze cursus wordt u in een relatief hoog tempo, in voornamelijk klassikale vorm ingewijd in de vele mogelijkheden van het Excel-programma en worden u de ‘fijne kneepjes’ uitgelegd. Er valt veel tijd en geld te winnen door Excel effectief voor u te laten werken! Deze training vindt plaats in Harderwijk, voor groepen of als privéles!

Lees verder

Training Excel op maat voor bedrijven

Maatwerk cursus Excel voor bedrijven en instellingen, van beginnersniveau tot en met expert. Deze cursus vindt plaats in Harderwijk, of indien gewenst in company, voor groepen of als privéles!

Lees verder

Training voor de beginnend Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Voor de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zonder EVV opleiding direct belast met de coördinatie rondom de zorg van de bewoners.

Lees verder

Vaardigheidstrainingen

Het programma wordt in overleg met de aanvrager samengesteld en gepland. De handelingen kunnen afzonderlijk of in (diverse) combinatie(s) worden getraind. Verder bestaat de mogelijkheid om toetsen van bekwaamheid bij uw medewerkers af te nemen.

Lees verder

VCA cursus basis / herhaling voor groepen

Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. De opleiding VCA vindt plaats in Harderwijk of bij u in company.

Lees verder

Verdiepingsleergang voor assistent begeleiders

De bedoeling van deze cursus is enerzijds nieuwe kennis te horen en anderzijds dit samen met reeds opgedane ervaringen toe te passen en zo de persoonlijke vaardigheden en inzichten verder te ontwikkelen. Met als gevolg dat het werk / de functie van assistent begeleider de benodigde verdieping krijgt en conform veranderende kaders en eisen uitgevoerd kan worden.

Lees verder

Vergaderingen en overlegsituaties

Medewerkers krijgen kennis en vaardigheden om het eigen functioneren in vergaderingen en overlegsituaties te verbeteren.

Lees verder

Vraaggericht werken in de extramurale setting

“Hoe geven we binnen de extramurale zorgverlening vraaggericht werken t.a.v. onze cliënten vorm en wat is daar voor nodig?”

Lees verder

Werkbegeleiding Basis training

Professioneel coachen, begeleiden van medewerkers i.o., leerlingen en stagiaires.

Lees verder

Werken met beleidsplannen

Opstellen van een concreet plan van aanpak/actieplan om gegeven beleid met behulp van het team te realiseren. Deelnemers zijn in staat dit actieplan op een overtuigende wijze te presenteren.

Lees verder

Wondverzorging en ACT zwachtelen

Doelstelling: De deelnemers zijn in staat om wondverzorging volgens protocol toe te passen vanuit achterliggende theoretische principes en hebben inzicht in de werking en toepassing van de meest gebruikte wondverbanden. De deelnemers kunnen ACT zwachtelen volgens de CBO methodiek.

Lees verder

Zelfdragende/-sturende teams

Ontwikkeling van het team tot een “zelfdragend/-sturend” team. Duidelijk wordt welke capaciteiten elk teamlid heeft en op welke wijze deze capaciteiten in het ontwikkelen en c.q. functioneren van een “zelfdragend/-sturend” team benut kunnen c.q. moeten worden.

Lees verder

Gemeentes & Instanties

Indiceren huishoudelijke hulp WMO

Het doel van deze scholing is medewerkers binnen de gemeenten te informeren over het indiceren van huishoudelijke hulp als onderdeel van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Lees verder

Indiceren Hulp bij het huishouden

Het doel van de scholing is dat Wmo consulenten binnen de gemeente zelf de voorziening hulp bij het huishouden indiceren. Deze scholing is gericht op het ontwikkelen van professionele kennis en vaardigheden. De mogelijkheden en beperkingen van de indicatiesteller komen aan de orde.

Lees verder

Indiceren voor zorgloket medewerkers

De inhoud van deze training richt zich op het aanreiken van kennis en vaardigheden om de functie van zorgloketmedewerker adequaat te kunnen uitvoeren. Het gaat niet alleen om inhoudelijke kennis van het indicatie-proces, maar ook om het aanleren van attitudes teneinde klantgericht te kunnen handelen.

Lees verder